..:: medyk-elblag ::..

Filia nr 4 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Ogólnej zaprasza w piątek, 16 listopada, o godz. 17.30 do minigalerii „Rudy Kot” na wernisaż wystawy „Wrażliwe dusze, zręczne dłonie” przygotowanej przez słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, drugiego roku kierunku Terapeuta Zajęciowy. Wstęp wolny.

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej  w Elblągu zaprasza na wystawę zdjęć patriotycznych, polskich symboli –mogił i rzeźb, a także  pejzażu. Wystawa pt. „ ..a to Polska właśnie.."

W galerii Manu-el można zobaczyć wystawę   prezentującą prace wykonane przez uczniów i pasjonatów fotografii, inspirowane polską architekturą, przepięknym krajobrazem oraz wydarzeniami  historycznymi u progu odrodzonego państwa polskiego i 100 lecia  Odzyskania Niepodległości. Każda z prac jest indywidualną interpretacją symboliki patriotycznej i odrębnym ujęciem tematyki.

Wystawa dostępna będzie od 11 do 31 listopada  2018 r. w "Galerii w Manu-el" w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej. 

15 września 2018 roku słuchaczki kierunków stomatologicznych uczestniczyły w odbywającej się w Gdańsku konferencji „Akademia leczenia ran” . Nie było łatwo. Dużą dawkę wiedzy połączono z praktyką. Po szkoleniu odbyła się oczywiście wyjazdowa integracja. Wszystkie uzyskane podczas szkolenia materiały i środki do pielęgnacji ciała i ran przekazano na rzecz osoby unieruchomionej w łóżku oraz podopiecznych DPS „Niezapominajka” inicjując w ten sposób akcję szkolnej zbiórki środków pielęgnacyjnych. Dziękujemy wszystkim za pomoc. 

Zdjęcia z poniedziałkowej lekcji wizażu. Udało się nam wykonać dwie stylizacje na Halloween. Kosmetyczki z II roku TUK spisały się na medal dwie stylizacje na Halloween:) aż mrozi krew w żyłach ;) a to nie koniec malowania - za tydzień zmiana żeby szanse się wyrównały.

            W ramach przedmiotu „Prowadzenie edukacji prozdrowotnej” przeprowadzone zostały zajęcia z higieny jamy ustnej w przedszkolu nr 31 w Elblągu na ul. Grunwaldzkiej 44a. Uczestniczyły w nich dzieci z grupy 6-latków.

            Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach poprzez: naklejanie obrazków, rysowanie, rozmowę. Wszyscy uczestnicy pilnie słuchali wypowiedzi prowadzących i chętnie odpowiadali na zadawane pytania. W przypadku indywidualnej pracy z dzieckiem, podczas naklejania obrazków
z produktami spożywczymi na odpowiednie plakaty, dało się zauważyć satysfakcję oraz radość
z wykonywanego zdania.

            W czasie zajęć wprowadzone były elementy pogadanki, pracy indywidualnej oraz zabawy.

            Ważnym elementem zajęć były pomoce dydaktyczne: kolorowanki i kredki, fantom zębowy oraz szczoteczka do zębów, plakaty z wizerunkiem zdrowych i chorych zębów, klej, wycinanki, naklejki. Dzięki nim zajęcia były ciekawe i pełne zainteresowania ze strony dzieci.

W dniu 22 września 2018 r. w ramach przedmiotu "Prowadzenie edukacji prozdrowotnej" odbyły sie zajęcia pt.: "Higiena jamy ustnej – podstawowe informacje". W zajęciach, które odbyły się w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej MEDYK w Elblągu, uczestniczyły słuchaczki kierunku Asystentka Stomatologiczna sem. I.

            Zajęcia w formie pogadanki, pokazów i wykładów z użyciem narzędzi multimedialnych poprowadziły słuchaczki kierunku Higienistka Stomatologiczna sem. IV.

            Celem zajęć było zapoznanie uczestniczek z zagadnieniami dotyczącymi m.in. etiologii próchnicy, metod szczotkowania zębów, różnego rodzaju środków i przyrządów do higieny jamy ustnej oraz pracy w gabinecie stomatologicznym.

            Kluczowym elementem zajęć szkoleniowych była pogadanka na temat higieny jamy ustnej oraz pracy w zawodzie asystentki stomatologicznej. Dzięki wnikliwym pytaniom, jakie zadawały uczestniczki, można było dojść do ciekawych konkluzji.

            Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie, a luźna forma prowadzenia zajęć wprowadziła wspaniałą atmosferę.

Podpisany przez Piłsudskiego dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego postanawiał, że wyborcą jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci. Mówił też, że wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele i obywatelki państwa, posiadający czynne prawo wyborcze. To był efekt trwającej od lat walki polskiego ruchu emancypacyjnego o prawa kobiet do uczestnictwa w tworzeniu niepodległej Polski. W czwartek w Elblągu odbyła się konferencja przypominająca o tym ważnym dla demokracji wydarzeniu. 

Marszałek wręczył również odznaczenia za zasługi dla Warmii i Mazur Danucie Janczuk, Grażynie Prokurat i Małgorzacie Zabiełło, które aktywnie działają na rzecz praw kobiet.

We wrześniu 2018 r. rozpoczął się kolejny etap realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”.

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w formie:

  1. Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, psychologiem oraz kierownikiem szkolenia praktycznego – łącznie 6 godzin.
  2. Grupowych warsztatów kompetencji miękkich prowadzonych przez psychologa szkolnego – 3 spotkania po 5 godzin lekcyjnych.
  3. Szkolenia/kursu zawodowego realizowanego w pracowniach szkoły (technik usług kosmetycznych z zakresu podologii, technik masażysta z zakresu masażu tensegracyjnego, florysta z zakresu projektowania ogrodów, opiekun medyczny z zakresu opieki paliatywnej nad dzieckiem). Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.
  4. 150 – godzin płatnego jednorazowo stażu zawodowego, realizowanego w placówkach zdrowia i u prywatnych przedsiębiorców, w trakcie którego będzie możliwość praktycznego wykorzystania nowo nabytych umiejętności. Uczestnicy stażu otrzymają odzież ochronną wymaganą przez pracodawcę, bezpłatne szkolenie BHP oraz zaświadczenie o odbyciu stażu.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z:

p. Sylwią Zaborowską – doradca zawodowy

p. Kamilą Wyszyńską – koordynator projektu (pok. 110 B)

p. Joanną Świercz – kierownik szkolenia praktycznego

Zapraszamy na 
kiermasz ciast i sałatek


dnia 6.10.2018 od godz. 9:15


Zbiórka przeznaczona jest 
na wsparcie koleżeńskie
Terapia zajęciowa

Monika Wawryszuk uczyła się w VI Liceum Ogólnokształcącym o profilu artystycznym w Elblągu. Ukończyła Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie, wydział nauk Społecznych i sztuki, na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Praca magisterska pt. "Ludowość w Twórczości Hasiora", oraz praca z projektowania graficznego: projekty okładek do płyty do różnych stylów w muzyce.

Obecna wystawa jest poświęcona kobiecie, prace zostały namalowane w technice olejnej.

Zapraszamy do odwiedzania wystawy w Galerii manu-El, przy Bibliotece szkolnej  w dniach od 15 września do 10 października.

Już 30 września będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Na dobry początek alfabet :) i kilka ifnormacji o samym święcie.

Święto obchodzimy od 1958 roku w ostatnią niedzielę września. Niedługo później dzień ten został rozszerzony do całego tygodnia. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi polityków, władz i społeczeństwa na osiągnięcia osób głuchych oraz na problemy, z jakimi na co dzień się spotykają. Organizacje i społeczności zrzeszające osoby niesłyszące zachęcane są do organizowania rozmaitych akcji budujących zrozumienie i poczucie solidarności oraz promujących równouprawnienie. Na świecie jest około 70 milionów osób głuchych, z czego blisko 80% mieszka w krajach rozwijających się, gdzie zwykle nie mogą liczyć na odpowiednią opiekę medyczną i wsparcie socjalne. Ogromnym problemem jest również edukacja dzieci niesłyszących i ich przygotowanie do dorosłego życia. Dlatego tak ważna jest troska o tzw. kulturę głuchych – określającą „zestaw wyuczonych zachowań i spostrzeżeń, które kształtują wartości i normy głuchych ludzi na podstawie podobnych lub wspólnie dzielonych doświadczeń.” Dzięki ciężkiej pracy i niesamowitym zdolnościom adaptacyjnym ludzkiego ciała wiele osób głuchych bardzo dobrze funkcjonuje we współczesnym świecie. Siłą rzeczy, wyostrzają się inne zmysły – jak wskazują badania, u osób niesłyszących od urodzenia lub wczesnego dzieciństwa neurony na siatkówce oka rozłożone są inaczej niż u osób zdrowych, umożliwiając lepsze widzenie boczne. Wiele wybitnych postaci na przestrzeni wieków udowodniło, że ludzi głuchych lub niedosłyszących istotnie niewiele ogranicza. Do tego grona należą m.in. Ludwig van Beethoven, Francisco Goya, Thomas Edison, a także Halle Berry czy Bill Clinton.