Kształcenie cudzoziemców

Składanie dokumentów przez cudzoziemców.

  1. Zagraniczne świadectwa potwierdzające wykształcenie średnie może być w Polsce uznane z mocy prawa – czyli bez poświadczania przez inne instytucje lub organy na terenie Polski (do ściągnięcia) należy zrobić tłumaczenie przysięgłe świadectwa i złożyć w naszej szkole.
  1. Jeśli posiadasz świadectwo szkoły średniej uzyskane za granicą, które nie może być uznane w Polsce z mocy prawa wystarczy „Apostille”

Apostille

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw – stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie Konwencji Haskiej.

 Ukończyłeś/aś szkołę średnią w Ukrainie – tutaj uzyskasz “Apostille”

Po otrzymaniu „apostille” – należy zrobić tłumaczenie przysięgłe zagranicznych dokumentów – świadectwa i apostille oraz złożyć w naszej szkole.

Skip to content