Terapeuta Zajęciowy

Terapeuta zajęciowyCzas trwania: 2 lata

System nauki: dzienny z innowacją – zajęcia 4 dni w tygodniu (3 dni popołudniu i soboty) umożliwia to zdobycie nowego zawodu i kwalifikacji osobom pracującym.

NAUKA BEZPŁATNA

 Na tym kierunku nauczysz się:

 • tworzyć indywidualne i grupowe programy terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjenta
 • oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych
 • wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej
 • organizować zajęcia
 • prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego
 • uczyć podopiecznych
 • uczyć
 • monitorować przebieg

Planować i prowadzić zajęcia terapeutyczne z różnymi grupami osób:  z dziećmi, osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi i starszymi, różnymi metodami:

 • muzykoterapia,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • biblioterapia,
 • terapia tańcem,
 • zajęcia plastyczne z różnymi grupami osób:  z dziećmi, osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi i starszymi.

Zdobędziesz umiejętności prowadzenia zajęć plastycznych różnymi technikami:

 • witraż,
 • ceramika,
 • malarstwo,
 • decoupage
 • grafika,
 • papieroplastyka,
 • batik,
 • rzeźba w drewnie i. in

Ponadto nauczysz się:

 • planowania
 • interpretowania podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii człowieka,
 • posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym
 • posługiwania się językiem migowym
 • organizowania
 • i dekorowania 
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 Zajęcia i praktyki odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach Centrum Spotkań Europejskich Światowid, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach szpitalnych ( oddział dziecięcy)

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość, rzetelność
 • odpowiedzialność, obowiązkowość
 • gotowość współdziałania w zespole
 • opiekuńczość, uczciwość
 • samodzielność, kreatywność
 • odporność na stres
Skip to content