Fundusz Rozwoju Szkoły

Zachęcamy do wpłat na Fundusz Rozwoju Szkoły, który daje Wam możliwość wykorzystania pełni potencjału nauki w naszej szkole.

Rachunek bankowy do wpłat:

17 1090 2718 0000 0001 4650 1234

Właściciel rachunku:

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej, ul. Saperów 14 E, 82-300 Elbląg.

Tytuł płatności: darowizna na FRS, nazwisko i imię słuchacza, nazwa kierunku

Skip to content