Opiekun medyczny

Na tym kierunku nauczysz się:

 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe
 • rozpoznać i rozwiązywać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagać swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Ponadto nauczysz się:

 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • szpitalach
 • zakładzie opiekuńczo-leczniczym
 • hospicjum
 • domu pomocy społecznej

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • bardzo dobra zdolność komunikacji
 • umiejętność pracy w zespole
 • empatia, tak ważna w kontakcie z drugim człowiekiem
 • wrażliwość
 • opanowanie, cierpliwość, życzliwość
 • troska o pacjenta oraz wzbudzanie u niego zaufania
Skip to content