Opiekunka Dziecięca

 
 

Opiekunka DziecięcaCzas trwania: 2 lata

System nauki: wieczorowy

NAUKA BEZPŁATNA

Na tym kierunku nauczysz się:

 • budowy ciała dziecka i cech fizycznych
 • diagnozowania poziomu rozwoju psychomotorycznego
 • zmian zachodzących w rozwoju i wychowaniu dziecka
 • opieki i procesów wychowawczych
 • technik i metod oddziaływania wychowawczego
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w przypadkach nagłego zachorowania organizacji zabaw i zajęć rozwojowych
 • przekazywania rodzicom podstawowej wiedzy dotyczącej pielęgnacji i rozwoju psychofizycznego dziecka
 • wychowania dziecka
 • pielęgnowania dziecka
 • psychologii dziecka

Ponadto nauczysz się:

 • wychowania technicznego
 • wychowania plastycznego
 • wychowania muzycznego
 • zabaw stymulujących
 • pierwszej pomocy przedmedycznej
 • podstaw przedsiębiorczości
 • języka migowego

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • weźmiesz udział w szkoleniach
 • odbędziesz ciekawe praktyki
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • domach małego dziecka
 • sanatoriach
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych
 • placówkach opiekuńczo- wychowawczych
 • środowisku domowym dziecka

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • wrażliwość
 • opanowanie,
 • cierpliwość,
 • łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi
 • troska o dziecko oraz wzbudzanie jego zaufania

IMG_1568IMG_1570
IMG_1572
IMG_1575Opiekunka dziecięca 1
Skip to content