Kalendarz roku szkolnego


-rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2020 r. Godz.16.00
– zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
– ferie zimowe 25 stycznia – 7 lutego 2021 r.
– wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
– zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r. Godz.15.00
– zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego
29 stycznia 2021 r.
– ferie letnie 26.06. – 31.08.2021
– dni wolne 30.10-31.10.2020, 2.01.2021, 4,5.01.2021
Semestry I sem.01.09.2020 – 23.01.2021
II sem.07.02.2021 – 25.06.2021

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Technik sterylizacji medycznej MED.12 
Styczeń:
Pisemny: 12-16.01. 2021
Termin dodatkowy: 02.02.2021
Praktyczny: 15-17.01.2021
Termin dodatkowy: 04-05.02.2021
Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe
Technik masażysta MED. 10. (w)
Opiekunka dziecięca SPO.04. (w)
Asystentka stomatologiczna MED.01. (w)
Opiekun medyczny MED.03. (z)  
Terapeuta zajęciowy MED.13. (w)
Czerwiec:
Pisemny: 08-12.06.2021
Termin dodatkowy: 23.06.2021 Praktyczny:
17.06- 21.06.2021
16.06- 21.06.2021
11.06- 13.06.2021
12.06-21.06.2021
Termin dodatkowy:
1-2.07.2021 07.06.2021
Termin dodatkowy: 29.06.2021
Uroczystości i imprezy szkolne:
inauguracja roku szkolnego 2020/2021
1.09.2020 r. Godz. 16.00
– Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2021 r.
– Wigilia szkolna- jasełka szkolne Kierunki dzienne Kierunki zaoczne 19.12.2020 r. Godz. 15.00 22.12.2021 r. Godz. 09.00
– Drzwi Otwarte Szkoły W/g planu pracy zespołu ds. Promocji szkoły
– 70-lecie Szkoły, Dzień Patrona Szkoły 14.05.2021 r.
– Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 22.01.2021 r. Godz.15.00 25.06.2021 r.  Godz.15.00
– Miesiąc Różowej Wstążki Październik 2020 r.
– Andrzejki Listopad 2020 r.
–  Światowy Dzień Zdrowia    Kwiecień 2020 r.
Skip to content