Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ

roku szkolnego 2022/2023

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

 

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

 

 

Termin

– rozpoczęcie roku szkolnego – kierunki dzienne 1.09.2022 godz.09.00
– rozpoczęcie roku szkolnego – kierunki zaoczne, stacjonarne (wieczorowe) 2.09.2022 godz.16.00
– zimowa przerwa świąteczna 23 – 31.12.2022
– ferie zimowe 23.01 – 05.02. 2023
– wiosenna przerwa świąteczna 06.04 – 11.04. 2023
– zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (klasy kończące naukę) 27.01.2023
– zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2020 godz.16.00
– ferie letnie 24.06. – 31.08.2023
– dni wolne 15.10.2022, 31.10.2022, 12.11,2022, 22.12.2022, 07.01.2023, 28.04.2023, 29.04.2023, 02.05.2023
Semestry

 

I sem.01.09.2022 – 22.01.2023 II sem.06.02.2023 – 23.06.2023
Egzaminy zawodowe

 

 

 

Terapeuta zajęciowy MED.13

STYCZEŃ:

PISEMNY: 10-14.01. 2023

Termin dodatkowy: 30.01.2023

PRAKTYCZNY:

09.01.2023

Termin dodatkowy: 31.01.2023

Technik farmaceutyczny MED.09 09.01.2023

Termin dodatkowy: 31.01.2023

Technik masażysta MED.10 12-16.01.2023

Termin dodatkowy: 31.01.2023

Technik sterylizacji medycznej MED.12 12-18.01.2023

Termin dodatkowy: 31.01.2023

Egzaminy zawodowe

 

 

 

CZERWIEC:

PISEMNY: 02-07.06. 2023

Termin dodatkowy: 28.06.2023

PRAKTYCZNY:

Technik usług kosmetycznych FRK.04 01.06.2023

Termin dodatkowy: 29.06.2023

Technik masażysta MED.10 09-15.06.2023

Termin dodatkowy: 29.06.2023

Higienistka stomatologiczna MED.02 12-18.06.2023

Termin dodatkowy: 29.06.2023

Asystentka stomatologiczna MED.01 09-13.06.2023

Termin dodatkowy: 29.06.2023

Opiekun medyczny MED.14 09-17.06.2023

Termin dodatkowy: 29.06.2023

Opiekunka dziecięca SPO.04 11-17.06.2023

Termin dodatkowy: 29.06.2023

Technik sterylizacji medycznej MED.12 09-15.06.2023

Termin dodatkowy: 29.06.2023

Skip to content