Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ

roku szkolnego 2021/2022

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

                               Zadania 

                                                      Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

– rozpoczęcie roku szkolnego 

 

 

1.09.2021 r. godz.16.00

 

– zimowa przerwa świąteczna 

23 – 31 grudnia 2021 r.

– ferie zimowe

24 stycznia – 6 lutego 2022 r.

– wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

– zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 r.

– zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych,
w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

28 stycznia 2022 r.

– ferie letnie

25 czerwca – 31sierpnia 2022 r.

 

– dni wolne

12,13 listopada 2021,

29,30 kwietnia 2022,

02 maja 2022

 

Semestry

 

I sem.01.09.2021 – 23.01.2022

II sem.07.02.2022 – 24.06.2022

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje         zawodowe

 

 

Technik sterylizacji medycznej MED.12 (z)

 

 

Terapeuta zajęciowy MED.13. (w)

Technik usług kosmetycznych FRK.04. (z)

Technik farmaceutyczny MED.09. (d)

STYCZEŃ:

PISEMNY: 11-15.01. 2022

Termin dodatkowy: 01.02.2022

PRAKTYCZNY:

12-18.01.2022

Termin dodatkowy: 02.02.2022

PRAKTYCZNY:

 

10.01.2022

 

Termin dodatkowy: 02.02.2022

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje         zawodowe

 

 

Opiekunka dziecięca SPO.04. (w)

Asystentka stomatologiczna MED.01. (w)

Higienistka stomatologiczna MED.02. (w)

Opiekun medyczny MED.03. (z)

Technik sterylizacji medycznej MED.12 (z)

 

Terapeuta zajęciowy MED.13. (w)

Technik usług kosmetycznych FRK.04. (z) 

CZERWIEC:

PISEMNY: 02-07.06.2022

Termin dodatkowy: 22.06.2022

PRAKTYCZNY:

11.06- 17.06.2022

08.06- 13.06.2022

13.06- 19.06.2022

01.06-19.06.2022

09.06.-15.06.2022

Termin dodatkowy: 29.06.2022

 01.06.2022

 

Termin dodatkowy: 23.06.2022

UROCZYSTOŚCI  I IMREZY SZKOLNE:

– inauguracja roku szkolnego 2021/2022

 

1.09.2021 r. godz. 16.00

-Światowy Dzień Fizjoterapii 

08.09.2021 r.

-Międzynarodowy Dzień Urody 

09.09.2021 r.

– Dzień Edukacji Narodowej 

15.10.2021 r.

– Światowy Dzień Terapeuty Zajęciowego 

27.10. 2021 r.

– Międzynarodowy Dzień Radiologii

08.11.2021 r.

– Spotkania świąteczne

18.12.2020 r. – kierunki wieczorowe, zaoczne

22.12.2021 r. – kierunki dzienne

– Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej 

20.03.2022 r.

– Dzień Florysty

27.04.2022 r.

– Światowy Dzień Higieny Rąk

05.05.2022 r.

– Międzynarodowy Dzień Dziecka

01.06.2022 r.

– 70-lecie Szkoły, Dzień Patrona Szkoły, Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

12-13-14.05.2022 r.

– Dzień Opiekuna Medycznego

14.05.2022 r.

– Dzień Farmaceuty

14.05.2022 r.

– Miesiąc Różowej Wstążki

Październik 2021 r.

–  Światowy Dzień Zdrowia

Kwiecień 202 r.

 – Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24.06.2022 r.

– Inauguracja roku szkolnego 2022/23

1.09.2022 r.

 

 

 

 


 

 

 

Skip to content