Kierunki kształcenia- nabory

NABÓR DO SZKOŁY POLICEALNEJ NA ROK SZKOLNY  2024/25
Zawód / cykl nauczania Forma kształcenia
Technik farmaceutyczny/2,5 roku dzienna
Technik elektroradiolog/2,5 roku dzienna
Technik usług kosmetycznych/2 lata dzienna
Opiekun medyczny/1,5 roku dzienna
Opiekun medyczny/1,5 roku stacjonarna
Technik masażysta/2 lata stacjonarna
Higienistka stomatologiczna/2 lata stacjonarna
Asystentka stomatologiczna/1 rok stacjonarna
Terapeuta zajęciowy/2 lata stacjonarna
Opiekunka dziecięca/2 lata stacjonarna lub zaoczna lub K
Podolog/2 lata stacjonarna
Technik sterylizacji medycznej/1 rok zaoczna
Technik usług kosmetycznych/2 lata zaoczna
Asystent osoby niepełnosprawnej/1 rok K lub zaoczna
Florysta/1 rok K lub zaoczna
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content