Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Ustawa wprowadza Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, zarządzany przez ministra zdrowia, a także reguluje aspekty takie jak urlop szkoleniowy, ustawiczny rozwój zawodowy, i odpowiedzialność zawodową, z mocą obowiązywania od 26 marca 2024 r.

  • Celem Centralnego Rejestru Osób Upoważnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego jest umożliwienie osobom wykonującym zawód medyczny złożenia w postaci dokumentu elektronicznego wniosku o wpis.
  • W wyniku rozpatrzenia złożonych wniosków Wojewodowie mogą utworzyć wnioskującym osobom wpisy w rejestrze.
  • System ma za zadanie agregować i dostarczać aktualne informacje na temat osób wykonujących zawody medyczne na terytorium Polski, co w szerszej perspektywie posłuży podniesieniu jakości i umożliwi równy dostęp do świadczeń ochrony zdrowia.

Składanie wniosków o wpis do rejestru – opatrzonych podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – odbywać się będzie w formie elektronicznej, za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem: rizm.ezdrowie.gov.pl. Opłata za wniosek to 100 zł. 
Centrum e-Zdrowia jest administratorem systemu – pomoc techniczną można uzyskać telefonicznie, przez całą dobę, pod nr 19 239 oraz mailowo pod adresem: rizm-serwis.ezdrowie@cez.gov.pl
Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego prowadzony jest przez ministra zdrowia, na podstawie danych zamieszczanych w nim na bieżąco przez wojewodów.

Skip to content