BIP
 
unia europejska
instytucja sam
,,Choć zdrowie nie jest na pewno wszystkim, to bez zdrowia wszystko jest niczym” Arthur Schopenhauer
Co roku od 1950 r., w dniu 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Motywem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia każdego roku jest inna tematyka. W ten sposób WHO chce zwrócić uwagę na różne aspekty związane z ochroną zdrowia na świecie. Poprzez kampanie informacyjne buduje świadomość społeczeństwa i promuje zachowania prozdrowotne. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia jest: "Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich". W ostatnich latach kraje Zachodniego Pacyfiku doświadczyły szybkiego rozwoju gospodarczego, migracji i urbanizacji. Stworzyło to możliwości lepszego życia dla jednych, ale drugich pozostawiło w tyle. Pandemia COVID-19 zniszczyła wypracowane z trudem zyski zdrowotne, popchnęła rzesze ludzi w ubóstwo i brak bezpieczeństwa żywnościowego, a także zwiększyła nierówności ze względu na płeć, status społeczny i zdrowotny. W Światowym Dniu Zdrowia WHO wzywa do podjęcia działań w celu wyeliminowania nierówności zdrowotnych w ramach całorocznej ogólnoświatowej kampanii mającej na celu łączenie ludzi w celu budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Kampania wpisuje się w konstytucyjną zasadę WHO, zgodnie z którą „korzystanie z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdej istoty ludzkiej, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne”. Nierównościom w zdrowiu można zapobiegać dzięki strategiom, które przywiązują uwagę do poprawy równości w zdrowiu, zwłaszcza w przypadku grup najbardziej narażonych i zmarginalizowanych. COVID-19 mocno uderzył we wszystkie kraje, ale jego wpływ najbardziej oddziaływał na te społeczności, które były już wcześniej narażone na biedę. Dlatego WHO wzywa liderów i liderki do działań związanych z zapewnieniem zrównoważonego dostępu do podstawowych praw człowieka jakimi są dostęp do opieki zdrowotnej, mieszkania i pracy z właściwymi warunkami w zależności od ich potrzeb i wartości w ich społecznościach. Źródło: https://www.who.int/westernpacific/news/events/detail/2021/04/07/western-pacific-events/world-health-day-2021 https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2021
Światowy dzień zdrowia
 
 

Wybierając Medyk zdobędziesz ciekawy zawód z przyszłością!

Skip to content