..:: medyk-elblag ::..

"Rekrutacja ZIMA 2018/2019"

Godło

GODŁO

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rok dla Niepodległej

 

Galeria

 

TERMINY EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

04.02.2019r. – Poniedziałek - godz. 8 00

Technik Farmaceutyczny  kl. II  – egzamin poprawkowy  – M2.J6. Wytwarzanie płynnych postaci leku

Technik Usług Kosmetycznych  kl. II  – egzamin poprawkowy  – M4.J4. Przygotowanie i zastosowanie surowców kosmetycznych do pielęgnacji ciał, dłoni i stóp

Technik Usług Kosmetycznych  kl. I  – egzamin poprawkowy  – M2.J2.Przygotowanie i zastosowanie surowców kosmetycznych do pielęgnacji twarzy

              

05.02.2019r. - Wtorek  - godz. 8 00

Technik Farmaceutyczny  kl. II  – egzamin poprawkowy  – M3.J7. Identyfikacja farmaceutycznych leków stosowanych  w schorzeniach układu oddechowego alergii ośrodkowego  i obwodowego układu nerwowego

           

05.02.2019r. - Wtorek  - godz. 15 00

Technik Masażysta kl II  – egzamin poprawkowy  – M4.J3. Dobieranie technik do przeprowadzenia drenażu.

Higienistka Stomatologicznakl II– egzamin poprawkowy– M5.J1. Przygotowanie gabinetu i stanowiska pracy lekarza i higienistki do pracy

Higienistka Stomatologicznakl I – egzamin poprawkowy– M4.J2. Stosowanie farmakoterapii stomatologicznej

Higienistka Stomatologicznakl II– egzamin poprawkowy– M5.J3. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej

 

 07.02.2019r. - Czwartek  - godz. 9 00

Higienistka Stomatologicznakl. II– egzamin poprawkowy– M5. J2 Wykonywanie zabiegów profilaktyczno-leczniczych na zlecenie lekarza ( SEM. III i IV)

Higienistka Stomatologicznakl. I– egzamin poprawkowy– M3.J3. Wyjaśnianie budowy, fizjologii i patologii narządu żucia.

          

08.02.2019r.- Piątek  - godz. 12 00

Opiekunka Dziecięca kl. II  – egzamin poprawkowy  – M4.J1. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego.

Opiekun Medyczny kl. I – egzamin poprawkowy  – M2.J3 Zaspokajanie potrzeb bio-psycho-społecznych, M3.J1 Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej, M3.J2 Wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych

Florystki z Medyka w ramach zajęć praktycznych przygotowały dekoracje na Studniówkę Zespołu Szkół Pijarskich organizowaną w Folwarku Żuławskim. Rezultatem długich przygotowań była piękna kwiatowa ścianka idealna do zdjęć pamiątkowych. 

Rekrutacja ZIMA 2018/2019. Rekrutacja na kierunek Terapeuta Zajęciowy.

Na kierunku tym nauczysz się:

Na tym kierunku nauczysz się:

 • tworzyć indywidualne i grupowe programy terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb

 i zainteresowań pacjenta

 • oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych
 • wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej
 • organizować zajęcia
 • prowadzić działania zmierzające do integracji społecznej i zawodowej podopiecznego
 • uczyć podopiecznych
 • monitorować przebieg zajęć
 • planować i prowadzić zajęcia terapeutyczne z różnymi grupami osób:  z dziećmi, osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi i starszymi,  różnymi metodami:

 - muzykoterapia,

- gry i zabawy ruchowe,

- biblioterapia,

- terapia tańcem,

- zajęcia plastyczne z różnymi grupami osób:  z dziećmi, osobami dorosłymi, niepełnosprawnymi

   i starszymi.

 • zdobędziesz umiejętności prowadzenia zajęć plastycznych różnymi technikami:

- witraż,

- ceramika,

- malarstwo,

- decoupage

- grafika,

- papieroplastyka,

- batik,

- rzeźba w drewnie i. in

 

Ponadto nauczysz się:

 • planowania
 • interpretowania podstawowej wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii człowieka,
 • posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym
 • posługiwania się językiem migowym
 • zakładać i prowadzić własną działalność gospodarczą

 

 Zajęcia i praktyki odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach Centrum Spotkań Europejskich Światowid, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej

 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę  w:

 • środowiskowych domach samopomocy
 • warsztatach terapii zajęciowej
 • domach pomocy społecznej
 • oddziałach szpitalnych (neurologia, psychiatria, pediatria, reumatologia i in.)
 • ośrodkach i poradniach rehabilitacyjnych
 • sanatoriach
 • domach dziennego pobytu
 • świetlicach środowiskowych
 • hotelach
 • hospicjach
 • środowisku domowe

 

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • wrażliwość, życzliwość, cierpliwość, rzetelność
 • odpowiedzialność, obowiązkowość
 • gotowość współdziałania w zespole
 • opiekuńczość, uczciwość
 • samodzielność, kreatywność
 • odporność na stres