BIP
 
unia europejska
instytucja sam

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Składamy wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły

I osobom zaangażowanym w życie oświaty

Najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za przekazywaną wiedzę,

Za zawodowe i osobiste zaangażowanie w wykonywaną pracę,

Za profesjonalizm, kształtowanie wartości wśród słuchaczy,

Za życzliwość i współpracę z różnymi środowiskami.

Życzymy wytrwałości i cierpliwości na ścieżce kariery zawodowej,

By każdy dzień Państwa pracy był pasjonujący,

Stanowił realizację ambicji oraz by był powodem do dumy.

Z najlepszymi życzeniami Słuchacze

 
 
 
 
 

Wybierając Medyk zdobędziesz ciekawy zawód z przyszłością!

Skip to content