Statut szkoły

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/430/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2005r.

S T A T U T

Skip to content