Technik Elektroradiolog

Technik ElektroradiologCzas trwania: 2,5 roku

System nauki: dzienny

NAUKA BEZPŁATNA

Na tym kierunku nauczysz się:

 • przygotowywania pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • wykonywania prac związanych z przygotowaniem badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii
 • obsługi sprzętu i aparatury diagnostycznej wykorzystywanej w rentgenodiagnostyce
 • wykonywania samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych, ultradźwięków i badań w diagnostyce elektromedycznej
 • analizowania wykonanych badań diagnostycznych, zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii i przygotowania ich do oceny przez lekarza
 • wdrażania i koordynowania systemu zarządzania jakością
 • obróbki chemicznej i technicznej, cyfrowej (pośredniej i bezpośredniej) zdjęć rentgenowskich
 • prowadzić dokumentację medyczną po wykonanej radioterapii

Ponadto nauczysz się:

 • udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • organizowania stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi
 • prowadzenia działalność gospodarczą

Ponadto nauczysz się:

 • udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • organizowania stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi
 • prowadzenia działalność gospodarczą

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • odbędziesz ciekawe praktyki
 • zajęcia odbędziesz w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 

 Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • szpitalach
 • przychodniach
 • pracowni rentgenografii
 • pracowni radiologii stomatologicznej
 • pracowni mammografii
 • pracowni tomografii komputerowej
 • pracowni radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe)
 • pracowni densytometrii kośćca
 • pracowni medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii)
 • pracowni rezonansu magnetycznego
 • pracownia ultrasonografii
 • pracowni spirometrii
 • pracowni elektrokardiografii
 • pracowni elektroencefalografii
 • pracowni elektromiografii
 • pracowni audiologii
 • pracowni radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii)

 To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • opanowanie, cierpliwość, życzliwość
 • systematyczność, dokładność
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • troska o pacjenta oraz wzbudzanie u niego zaufania
Skip to content