Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI

W SZKOLE POLICEALNEJ IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ

NA SEMESTR LETNI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych,
o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, Branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych na r.sz. 2020/2021

Termin

Czynności

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PODSTAWOWE
Listopad 2020 Wprowadzenie zmian i monitorowanie informacji na szkolnej stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA ZDALNA
04 Listopada 2020 1. Podział pracy członków Komisji

2. Opracowanie harmonogramu posiedzeń Komisji oraz porządku zebrań;

3. Weryfikacja dokumentacji składanej przez kandydata ( wnioski o przyjęcie do szkoły oraz na kurs kwalifikacyjny, oświadczenia, terminy skierowań na badania lekarskie)

4. Weryfikacja Zarządzenia nr 16 Warmińsko Mazurskiego Kuratora Oświaty  z dnia 28.05.2020 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021.

04.11. 2020 –27.11.2020

(do godziny 15.00)

Przyjmowanie dokumentów kandydatów, wydawanie skierowań na badania – w postępowaniu rekrutacyjnym
Listopad   2020 Monitorowanie przebiegu rekrutacji
14.12. 2020

(poniedziałek)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
15.12. 2020

(wtorek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
28.12.2020

(poniedziałek)

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie  wykształcenia średniego, o ile ww. dokumenty nie zostały złożone wcześniej.
29.12. 2020 (wtorek)

(do godziny 10.00)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE
30.12.2020 – 07.12.2021

(do godziny 15.00)

Przyjmowanie dokumentów kandydatów, wydawanie skierowań na badania – w postępowaniu rekrutacyjnym
Styczeń 2021 Monitorowanie przebiegu rekrutacji
08.01.2021

(piątek)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
12.01.2021

(wtorek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
22.01.2021 (piątek) Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie  wykształcenia średniego, o ile ww. dokumenty nie zostały złożone wcześniej.
25.01.2021 (poniedziałek) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Skip to content