Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI

W SZKOLE POLICEALNEJ IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PODSTAWOWE
17.05. 2021 –

21.06.2021

Przyjmowanie dokumentów kandydatów, wydawanie skierowań na badania – w postępowaniu rekrutacyjnym
14 lipca  2021

(środa)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
22 lipca  2021

(czwartek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
30  lipca 2021

(piątek)

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile ww. dokumenty nie zostały złożone wcześniej.
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE
02.08. 2021 –

13.08.2021

Przyjmowanie dokumentów kandydatów, wydawanie skierowań na badania  w postępowaniu uzupełniającym
18 sierpnia 2021

(środa)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.
24 sierpnia 2021

(wtorek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
27 sierpnia 2021

(piątek)

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci:

1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

2. zaświadczenia lekarskiego o  braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

30 sierpnia 2021

(poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
wrzesień 2021 Są jeszcze wolne miejsca na kierunkach

 

Skip to content