Rekrutacja

HARMONOGRAM REKRUTACJI

W SZKOLE POLICEALNEJ IM. JADWIGI ROMANOWSKIEJ

NA SEMESTR LETNI NA ROK SZKOLNYM 2021/2022

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE PODSTAWOWE

03.11. 2021 –

25.11.2021

Przyjmowanie dokumentów kandydatów – w postępowaniu rekrutacyjnym
14. 12. 2021

(wtorek)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
15.12. 2021

(środa)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
16.12.2021 Wydawanie skierowań na badania
28.12.2021

(wtorek)

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia do szkoły policealnej przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile ww. dokumenty nie zostały złożone wcześniej.
29.12.2021 Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE UZUPEŁNIAJĄCE

30.11. 2021 –

07.01.2022

Przyjmowanie dokumentów kandydatów w postępowaniu uzupełniającym
13. 01.2022

(czwartek)

Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym.
24 .01.2022

(poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
21.01. 2022 Wydawanie skierowań na badania
25.01.2022

(wtorek)

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia w postaci:

1. przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

2. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

26.01.2022

(środa)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Skip to content