Kwalifikacje

Kwalifikacja Nazwa kwalifikacji Zawód Forma egzaminu praktycznego – czas trwania
Komputer pisemny
MED. 10 Świadczenie usług w zakresie masażu Technik masażysta wykonanie/ 120 min.
MED.14 Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Opiekun medyczny

532102

wykonanie/ 120 min.
SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Opiekunka dziecięca wykonanie/ 120 min.
MED.13 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej Terapeuta zajęciowy dokumentacja/ 180 min.
MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych Technik sterylizacji medycznej wykonanie/ 120 min.
MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy. Asystentka stomatologiczna wykonanie/ 120 min.
MED.09 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa Technik farmaceutyczny dokumentacja/ 180 min.
MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia Higienistka stomatologiczna wykonanie/ 150 min.
FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych Technik usług kosmetycznych dokumentacja/ 120 min.
OGR.01 Wykonywanie kompozycji florystycznych Florysta wykonanie/ 120 min.
MED.08 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii Technik elektroradiolog wykonanie/ 120 min.
FRK.05 Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych Podolog

Skip to content