Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2020

Zapytanie ofertowe z dnia 09.10.2020

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy  (zał.1)

Projekt umowy (zał.2)

Przedmiar (zał.3)

Wyłonienie wykonawcy w dniu 27.10.2020

Wyłonienie wykonawcy

Skip to content