Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2018

Zapytanie ofertowe z dnia 02.01.2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usług szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt

„Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie powyżej 50 tys PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe opublikowano w bazie konkurencyjności ( www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)

Załączniki:

Formularz cenowy (zał.1)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( zał.2)
Załączniki do zapytania ofertowego (zał.3)
Zapytanie ofertowe (zał.4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu jednej z części postępowania dotyczy ogłoszenia nr 1078351 z dn. 02.01.2017 ( ZP-1/2017)

Zawiadomienie

Skip to content