Zapytanie ofertowe (ZP-1/2018/EFS) z dnia 19.02.2018

Zapytanie ofertowe (ZP-1/2018/EFS) z dnia 19.02.2018

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie wstępnych szkoleń BHP dla uczniów i nauczycieli rozpoczynających staże w zakładach pracy, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt

„Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie powyżej 50 tys PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe opublikowano w bazie konkurencyjności

Link: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1089932

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego (zał.1)

Formularz cenowy (zał.2)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.03.2018

Zawiadomienie o wyborze 


Skip to content