Przetarg z 05.2018

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane z dnia 08.05.2018 r.

Nazwa zadania ” Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu”
Ogłoszenie nr 554307-N-2018 z dnia 2018-05-08 r.

Link do opublikowanego ogłoszenia znajduje się pod adresem:
https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b979e6fc-3a86-4fc5-bf8b-a6ead58bdf96

Załączniki:

Siwz

Formularz ofertowy  (zał.1)

Oświadczenia (zał.2) 

Oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej  (zał.3) 

Projekt umowy  (zał.4) 

Wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi  (zał.8) )

Wykaz robót  (zał.9) 

Zgłoszenie robót  

Komplet dokumentacji projektowej (projekty, specyfikacje i przedmiary budowlane, instalacji co i cwu oraz oświetleniowej stanowiące załączniki 5,6,7) 

Program do rozpakowania archiwum.


Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.05.2018

Załącznik z otwarcia ofert


Informacja o wyborze wykonawcy z dnia 10.07.2018

Załącznik do informacji o wyborze wykonawcy


Informacja o unieważnieniu przetargu w dniu 20.07.2018

Załącznik do informacji o unieważnieniu przetargu


Skip to content