Zapytanie ofertowe (ZP-2/2019/EFS) z dnia 05.03.2019

Zapytanie ofertowe (ZP-2/2019/EFS) z dnia 05.03.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu dla jednego ucznia kierunku Opiekun Medyczny.

Tytuł kursu: Opieka paliatywna nad dzieckiem.

Finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie powyżej 50 tys PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe opublikowano w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170977

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy  (zał.1)
Formularz cenowy (zał.2)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (zał.3)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.03.2019

Zawiadomienie

Skip to content