Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2020 na inżyniera kontraktu

Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2020 na inżyniera kontraktu

Zapytanie ofertowe z dnia 30.03.2020

Zapytanie ofertowe na inżyniera kontraktu dla zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe na inżyniera kontraktu

Formularz oferty (zał. 1)

Oświadczenie o braku występowania powiązań  (zał.2)

Unieważnienie postępowania w dniu 07.04.2020 r.

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu unieważnia zapytanie ofertowe na Inżyniera kontraktu w oparciu o projekt „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłoszone w dniu 30.03.2020 r.

Zamawiający w pkt. 9 zapytania ofertowego zastrzegł sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Skip to content