Zapytanie ofertowe z dnia 25.05.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 25.05.2018

Proszę o podanie kosztu niżej wymienionych pozycji:

 

1/ koperta RTG (rentgenowska) 37×45 brązowa 250 szt/op

2/ Rękawiczki jednorazowe nitrylowe z kolagenem  100 szt/op.

3/ Rękawiczki jałowe diagnostyczne nitrylowe

4/ Chusteczki do dezynfekcji powierzchni 100-120 sztuk/ op

5/ Chusteczki do ciała 200szt/op.

6/ Fartuch medyczny jednorazowy 10 szt./ op.

7/ Rolka medyczna fizelinowa 70 cm x 50 m

8/ Mydło do mycia rąk  ( 1 litr ) z pompką

9/ Żel do dezynfekcji rąk 500 ml

10/ Silonda emulsja do rąk i ciała 500 ml

11/ Środek dezynfekcyjny do powierzchni 650 ml

12/ Lignina arkusz

13/ Ręcznik papierowy (listki ZZ) opakowanie zbiorcze

14/ Worki na odpady medyczne 60 l

15/ Worki na odpady niemedyczne 60 l

16/ Octenisept 1

17/ Kompresy gazowe 7 x 7 ( 100 szt)

18/ Kompres ZETUVIT E , jałowy 10cm x 10cm ( 25szt./op

19/ buty jednorazowe ochronne-fizelinowe

– 1 op.

– 1 op.

– 60 sztuk

– 2 op.

– 1 op.

– 2 op.

– 4 szt.

– 1 szt.

– 2 szt.

– 2 szt.

– 3 szt.

– 2 arkusze

– 1 karton

– 2 szt.

– 2 szt.

– 1 szt.

– 1 op.

– 5 op.

– 100 szt

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mordusewicz tel./fax 055/ 233 63 19 wew.25

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć ( przesłać faksem, mailem ) na adres szkoły z podaniem ceny jednostkowej brutto do dnia 05.06.2018 r. Szkoła oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Skip to content