Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2019

Zapytanie ofertowe z dnia 19.04.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  ( SONDAŻ RYNKU )

Proszę o podanie kosztu ( ceny jednostkowej brutto  ) niżej wymienionych pozycji:

1/ Rękawiczki jednorazowe nitrylowe ( 100 sztuk)              – 1 opakowanie

2/ Ręcznik jednorazowy rolka                                               – 2 sztuki

3/ Podkład podfoliowany rolka                                             – 1 sztuka

4/ Płyn do dezynfekcji przed zabiegowej w gabinetach kosmetycznych   – 1 sztuka

5/ Płyn do dezynfekcji powierzchni                                      – 1 sztuka

6/ Płyn do dezynfekcji narzędzi                                            – 1 sztuka

7/ Krem do stóp                                                                     – 1 sztuk

8/ Fluid do wzrastających paznokci                                      – 1 sztuk

9/ Pilniki jednorazowe do paznokci   (10 szt./op.)                 – 1sztuka

 

Jest to pakiet dla jednego nauczyciela idącego na staż w ramach kursu Podologia.

Proszę o wycenę jednego pakietu. Proszę podać ceny jednostkowe brutto.

Nauczycieli jest dwóch .

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mordusewicz tel./fax 055/ 233 63 19 wew.25

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć ( przesłać faksem, mailem ) na adres szkoły jw. z podaniem ceny jednostkowej brutto do dnia 06.05.2019 r. Szkoła oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

 

Skip to content