Zapytanie ofertowe z dnia 18.09.2019

Zapytanie ofertowe z dnia 18.09.2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza wodociągowego.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty  (zał.1)

Przedmiar

Projekt przyłącza wodociągowego

Wyłonienie wykonawcy na zapytanie ofertowe na wykonanie przyłącza wodociągowego 01.10.2019

Wyłonienie wykonawcy

Skip to content