Zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2019

Zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE  ( SONDAŻ RYNKU )

 

Proszę o podanie kosztu ( ceny jednostkowej netto,  brutto  ) niżej wymienionych pozycji:

  1. Kwas nieusieciowany do mezoterapii mikroigłowej – SRS kwas hialuronowy 3,5%  – 1 ampułka
  2. Koktail ujędrniający do mezoterapii mikroigłowej –  1 ampułka 5 ml
  3. Koktail nawilżający do mezoterapii mikroigłowej – 1 ampułka 5 ml

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mordusewicz tel./fax 055/ 233 63 19 wew.25

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć ( przesłać faksem, mailem ) na adres szkoły jw. z podaniem ceny jednostkowej brutto do dnia 16.07.2019r. Szkoła oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Skip to content