Zapytanie ofertowe nr ZP/1/2021 z dnia 20.10.2021r.

Zapytanie ofertowe nr ZP/1/2021 z dnia 20.10.2021r.

Zapytanie ofertowe na remont pomieszczeń w budynku Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Załączniki:

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Projekt umowy

Przedmiar

Specyfikacja techniczna

Wyłonienie wykonawcy w dniu 04.11.2021

Wyłonienie wykonawcy

Skip to content