Zapytanie ofertowe 2 z dnia 24.04.2019

Zapytanie ofertowe 2 z dnia 24.04.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE  ( SONDAŻ RYNKU )

Proszę o podanie kosztu niżej wymienionych pozycji:

L.p.

produkt

ilość

1. Prześcieradło podfoliowane 1
2. Rękawiczki nitrylowe collagen M 1
3. AHD 1000 1L 1
4. Barbicide konc. do dezynfekcji narzędzi 1900ml 1
5. Sonda podologiczna 2
6. Cążki do skórek 2
7. Cęgi boczne 2
8. Cęgi czołowe 2
9. Cęgi do paznokci wrastających 2
10. Skalpel rozm.20 100szt/op 1
11. Dłuto podologiczne 1 50szt/op 1
12. Dłuto podologiczne 2 50szt/op 1
13. Dłuto podologiczne 3 50szt/op 1
14. Uchwyt płaski do skalpela 3 2
15. Uchwyt płaski do skalpela 4 2
16. Frez diamentowy stożkowy 2
17. Frez diamentowy cylinder 2
18. Frez ceramiczny 2
19. Pilnik kątowy 2
20. Kopytko/dłutko stalowe 2
21. Klamra Combiped M 6szt/op 1
22. Zestaw Combiped 1

Pozycje 1-22 stanowią pakiet dla 1 ucznia kierunku Technik Usług Kosmetycznych idącego na staż do gabinetu kosmetycznego.

Proszę o podanie ceny brutto pakietu, zawierającego pozycje 1-22.

Osoba do kontaktu: Małgorzata Mordusewicz tel./fax 055/ 233 63 19 wew.25

Ofertę pisemną podpisaną przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli należy złożyć ( przesłać faksem, mailem ) na adres szkoły jw. z podaniem ceny jednostkowej brutto dla całego pakietu do 02.05.2019 r. Szkoła oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem jednostki i jej następców prawnych o zawarcie umowy. Jednostka zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

Skip to content