Obowiązek informacyjny RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

  1. Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej 82-300 Elbląg, ul Saperów 14E jest administratorem danych
  2. Inspektorem danych osobowych jest Tomasz Trzciałkowski kontakt@idpo.pl
  • Klauzula ogólna: klauzula
  • Klauzula informacyjna dotycząca stosowania monitoringu wizyjnego: klauzula
  • Klauzula informacyjna w zw. z korzystanie z FB: klauzula
  • Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji: klauzula
Skip to content