..:: medyk-elblag ::..

Zapytanie ofertowe (ZP-1/2019/EFS) z dnia 12.02.2019

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu dla uczniów

 

kierunku Technik Usług Kosmetycznych oraz dwóch nauczycieli.

Tytuł kursu: Podologia - pielęgnacja stóp, nakładanie klamer drutowych VHO-OSTHOLD-SPANGE-PERFEKT i pobieranie materiału do badań mikrobiologicznych.

 

kierunku Opiekun Medyczny.

Tytuł kursu: Opieka paliatywna nad dzieckiem.

 

finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy” Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie powyżej 50 tys PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe opublikowano w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166265

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe  

Formularz ofertowy  (zał.1) 

Formularz cenowy (zał.2) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  (zał.3) 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.02.2019r 

Zawiadomienie