..:: medyk-elblag ::..

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usług szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt

„Wyposażenie uczniów i słuchaczy Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu w dodatkowe umiejętności zawodowe, poszerzenie posiadanych oraz realizacja kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy”

Realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Zamówienie powyżej 50 tys PLN netto udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe opublikowano w bazie konkurencyjności ( www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)

Załączniki:

Formularz cenowy (zał.1) 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zał. 2) 

Załączniki do zapytania ofertowego (zał.3) 

Zapytanie ofertowe (zał.4) 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu jednej z części postępowania dotyczy ogłoszenia nr 1078351 z dn. 02.01.2017 ( ZP-1/2017)

Zawiadomienie