..:: medyk-elblag ::..

Egzaminatorem jest nauczyciel przeprowadzający egzamin semestralny
i zaliczenie ma formę egzaminu semestralnego

KIERUNEK

 

MODUŁ

 

DATA/ sala

Technik farmaceutyczny

M3.J2 Identyfikowanie farmaceutycznych właściwości  leków oraz określenie zakresu ich działania i dostępności w określonych jednostkach chorobowych

05.02.2020 godz.8.00/sala 105

Technik farmaceutyczny

M3J3 Identyfikowanie farmaceutycznych właściwości leków stosowanych w określonych jednostkach chorobowych

06.02.2020 godz.8.00/sala 105

Technik farmaceutyczny

M4J2 Organizowanie zajęć w pracowni analizy leków – egzamin w terminie dodatkowym

03.02.2020 godz.10.50/sala 8

Technik farmaceutyczny

M4J3 Przeprowadzanie analizy jakościowej produktów leczniczych i surowców roślinnych

03.02.2020 godz.10.50/sala 8

Opiekunka dziecięca

M5J1 Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego oraz osobowości dziecka

04.02.2020 godz.12.30/sala 106

Asystentka stomatologiczna

M3J1 Przygotowanie gabinetu stomatologicznego do pracy

04.02.2020 godz.15.00/sala 209

Higienistka stomatologiczna

M5J1 Przygotowanie gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki do pracy

04.02.2020 godz.15.00/sala 209

Higienistka stomatologiczna

M5J3 Prowadzenie edukacji prozdrowotnej

05.02.2020 godz.8.00/sala 209