..:: medyk-elblag ::..

 

Higienistka Stomatologiczna

Na tym kierunku nauczysz się

 • rozróżniania elementów narządu żucia, wyjaśniania ich czynności fizjologicznych oraz podstawowych zmian patologicznych
 • określania roli i zadań profilaktyki próchnicy zębów oraz profilaktyki periodontologicznej, ortodontycznej, stomatologicznej i onkologicznej
 • udzielania instruktażu higieny jamy ustnej
 • prowadzenia działalności edukacyjnej wśród dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów dzieci w zakresie higieny stomatologicznej
 • samodzielnego wykonywania badań diagnostycznych zleconych przez lekarza dentystę oraz wycisków do modeli orientacyjnych
 • samodzielnego  wykonywania zabiegów profilaktyczno- leczniczych w gabinecie stomatologicznych (wybielanie, fluoryzacja zębów, usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie, scaling ręczny i ultradźwiękowy, lakowanie i lakierowanie zębów)
 • czynnego asystowania w zabiegach ortodontycznych
 • prowadzenia i wykonywania ćwiczeń ortodontycznych na zlecenie lekarza dentysty
 • rozróżniania i przygotowywania produktów leczniczych i materiałów stomatologicznych
 • przechowywania i ewidencjonowania produktów leczniczych oraz materiałów stomatologicznych, a także przestrzegania terminów ich ważności
 • prowadzenia obowiązującej w gabinecie dentystycznym dokumentacji medycznej oraz rozliczania zużytych leków i materiałów stomatologicznych
 • komunikowania się z pacjentami

Ponadto nauczysz się:

 • obsługiwać aparaturę i sprzęt stosowany w gabinetach stomatologicznych
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi
 • wykonywać dezynfekcję narzędzi i sprzętu
 • prowadzić działalność gospodarczą w zakresie stomatologii

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • weźmiesz udział w bezpłatnych szkoleniach
 • zdobędziesz certyfikaty renomowanych firm
 • odbędziesz ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • gabinetach  dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych  gabinetach  stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dokładność i sumienność
 • planowość i systematyczność działań
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • samodzielność w realizacji zadań
 • opanowanie i umiejętność rozstrzygania sytuacji konfliktowych
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość
 • poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka
 • rzetelność
 • poczucie odpowiedzialności
 • zdolności organizacyjne
 • zdolności manualne

 

 

Asystentka Stomatologiczna

 

 Na tym kierunku nauczysz się: 

 • przygotowywać gabinet i stanowisko
 • asystować lekarzowi
 • rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne oraz narzędzia stosowane w zabiegach stomatologicznych
 • przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych stosowanych w gabinecie dentystycznym
 • obsługiwać sprzęt
 • wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
 • pracować w zespołach stomatologicznych metodą na cztery i sześć rąk
 • prowadzić dokumentację
 • komunikować się z pacjentem

Ponadto nauczysz się:

 • obsługiwać aparaturę i sprzęt stosowany w gabinetach stomatologicznych
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z  przepisami bhp i wymogami sanitarnymi

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • weźmiesz udział w bezpłatnych szkoleniach
 • zdobędziesz certyfikaty renomowanych firm
 • odbędziesz ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych
 • zajęcia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • w gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 • poradniach i klinikach dentystycznych
 • oddziały chirurgii szczękowej

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dokładność i sumienność
 • wrażliwość, życzliwość i cierpliwość w stosunku do ludzi
 • gotowość niesienia pomocy
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • opanowanie i rozwaga w trudnych sytuacjach