Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ roku szkolnego 2019/2020 Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

Zadania

Termin

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

- rozpoczęcie roku szkolnego - kierunki dzienne

2.09.2019 godz.15.30

- rozpoczęcie roku szkolnego - kierunki zaoczne

2.09.2019 godz.15.30

- zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2019

- ferie zimowe

20.01 – 02.02. 2020

- wiosenna przerwa świąteczna

09.04 – 14.04. 2020

- zakończenie roku szkolnego

26.06.2020 godz.15.00

- ferie letnie

27.06. – 31.08.2020

Semestry

I sem. 02.09.2019 - 18.01.2020
II sem. 03.02.2019 - 26.06.2020

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Terapeuta zajęciowy MS.09

Technik elektroradiolog MS.19

Technik usług kosmetycznych AU.61(dzienny i zaoczny)

STYCZEŃ:

PISEMNY: 10.01. 2020

PRAKTYCZNY:

09.01.2020 -TUK I kwalifikacja

i Terapia zajęciowa

24.01- 27.01.2020-Technik elektroradiolog

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

Technik usług kosmetycznych AU.62 (dzienny i zaoczny)

Technik masażysta MS.01 (w)

Higienistka stomatologiczna (dzienna i wieczorowa) MS.13

CZERWIEC:

PISEMNY: 23.06.2020

PRAKTYCZNY:

26.06- 30.06.2020 – TM

27.06- 29.06.2020 – HS

25.06- 30.06.2020 – TUK

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie nowa podstawa programowa!

Asystentka stomatologiczna MED.01.

Opiekun medyczny MED.03.

CZERWIEC:

PISEMNY: 02.06.-04.06. 2020

Termin dodatkowy: 17.06.2020

PRAKTYCZNY:

03.06.-12.06. 2020

Termin dodatkowy:

19.06.-20.06.2020

ANEKS DO KALENDARZA
roku szkolnego 2019/2020
Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu

Lp. Zadania Termin
1. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje
w zawodzie
Technik usług kosmetycznych AU.62 (dzienny i zaoczny)

Technik masażysta MS.01 (w)

Higienistka stomatologiczna (dzienna i wieczorowa) MS.13

CZERWIEC:

PISEMNY: 23.06.2020

PRAKTYCZNY:

28.06- 29.06.2020 – TUK

28.06.2020 – TM

27.06- 28.06.2020 – HS

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje|
w zawodzie nowa podstawa programowa!
Asystentka stomatologiczna MED.01.

Opiekun medyczny MED.03.

 

CZERWIEC:

PISEMNY (KOMPUTER): 18.08. 2020

Termin dodatkowy: 17.06.2020

PRAKTYCZNY:

20.08. 2020

Termin dodatkowy:

02.09.-06.09.2020

2. Posiedzenia Rady Pedagogicznej

– klasyfikacyjne

 

14.01.2020, 18.06.2020

– podsumowujące 11.02.2020, 06.2020
– śródsemestralne 12.11.2019, 12.05.2020 r. (rada zdalna)
– szkoleniowe 10.09 2019, 12.12.2019,

PODANE w ciągu roku szkolnego

– doraźne 10.09.,08.10. 2019 r.,

10.03.

3. Posiedzenia Zespołów Problemowo- Zadaniowych Wg  harmonogramu pracy Zespołów, w czasie Covid-19, konsultacje zdalne.
Skip to content