..:: medyk-elblag ::..

Utworzono: środa, 08 listopad 2017 11:05 | Opublikowano: środa, 08 listopad 2017 11:05
Super User

Spis treści


Polityka kadrowa naszego regionu pozwoliła na utrzymanie dotychczasowych kierunków kształcenia oraz otwarcie w roku szkolnym 2000/2001 nowego Wydziału-Terapeuty Zajęciowego. Kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. 

W roku szkolnym 2002/2003 otwarto wydział Opiekunka Środowiskowa oraz Opiekuna w Domu Pomocy Społecznej dla drosłych, a dla młodziezy od roku 2003/2004. 

We wrześniu 2005 roku szkoła zmieniła swoją nazwę na Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.