..:: medyk-elblag ::..

Utworzono: środa, 08 listopad 2017 11:05 | Opublikowano: środa, 08 listopad 2017 11:05
Super User

Spis treści


W roku 1971 po raz kolejny zmieniono nazwę szkoły na Medyczne Studium Zawodowe. Ta nazwa zachowała do 2005 r., choć profile kształcenia i kadra pedagogiczne zmieniały się. 

Również w 1971 r. w gmachu II LO przy Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli zostaje utworzone Liceum Medyczne dla Pracujących. Warunkiem przyjęcia było posiadanie świadectwa ukończenia Szkoły Asystentek Pielęgniarskich. Umożliwiło to uzupełnienie wykształcenia i zdobycie dyplomu pielęgniarskiego wielu pracownikom służby zdrowia. Nauka trwała najpierw 3 później 4 lata. 

W okresie 1971-1981 (odbyły się 3 cykle szkoleniowe, które ukończyło 102 absolwentki. W programie nauczania były przedmioty ogólnokształcące i zawodowe oraz zajęcia praktyczne, odbywające się w ramach pracy w oddziałach szpitalnych. 

Organizatorem i pierwszym kierownikiem w latach 1971-1974 była mgr Stanisława Sterczcwska, następnie w latach 1974-75 Antonina Winowiecka a od 1975-1981 Barbara Kosecka

Mimo występujących trudności praca w Medycznym Studium Zawodowym zawsze prowadzona była na bardzo wysokim poziomie i nie odnosiła się wyłącznie do realizacji zadań programowych. 

Oprócz zajęć szkolnych, organizacja wychowania oparta była na działalności społecznej, sportowej, turystycznej i krajoznawczej. 

Tradycją szkoły, godną podkreślenia, stały się akcje pomocy udzielanej osobom chorym, starym i samotnym. 

50-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża, przypadające na rok 1972, zintensyfikowało prace naszych uczennic na rzecz środowiska lokalnego. Uczestniczyliśmy we wszystkich pracach organizowanych przez Oddział Powiatowy PCK. 

Reforma administracyjna kraju przeprowadzona w 1975 r. przyniosła również zmiany w życiu szkoły. Decyzja o powołaniu w Elblągu Liceum Medycznego ostatecznie przesądziła o przyznaniu szkole nowej siedziby. Stał się nią stary i zniszczony budynek po byłej szkole podstawowej przy ul. Robotniczej. Po odejściu wieloletniej dyrektorki Janiny Moczydlowskiej kierownictwo szkoły przejął Czesław Taraszkiewicz

1 września 1975 r. w nowej siedzibie szkoły naukę rozpoczęło 120 uczennic Liceum Medycznego oraz słuchaczki Medycznego Studium Zawodowego. Nowy dyrektor włożył wiele energii w doprowadzenie obiektu do stanu umożliwiającego sprawne prowadzenie procesu dydaktycznego. Remonty, modernizacje i prace adaptacyjne trwały przez cały okres pełnienia kadencji dyrektora. Z jego inicjatywy powstaje biblioteka, pracownia fotograficzna, spółdzielnia uczniowska, harcówka oraz szatnia dla uczniów. Organizuje się szkolny teatrzyk, aktywnie pracuje ZHP, PCK, ZSMP, Koło Młodej Pielęgniarki. Gabinety przedmiotowe uzyskały nowoczesne wyposażenie w pomoce dydaktyczne, a troska o poziom i estetyczny wygląd przyniosła szkole II miejsce w województwie za urządzenie gabinetu matematycznego. 

W tym też czasie szkoła została wyróżniona w konkursie "Klubu otwartych szkół" za upowszechnianie wiedzy o placówce i warunkach nauki. 

Nowy budynek szkoły tylko przez krótki czas pozwalał na sprawne funkcjonowanie. Uruchomienie Liceum Medycznego, a więc objęcie młodzieży kompleksowym przygotowaniem ogólnokształcącym i zawodowym sprawiło, iż powstała konieczność prowadzenia zajęć na dwie zmiany. Dzięki zabiegom dyrekcji i grona pedagogicznego pracownie szkolne wzbogacano systematycznie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, dużo uwagi poświęcono również tworzeniu właściwych warunków sanitarno-higienicznych. 

Młodzież czynnie włączyła się w zagospodarowanie terenu szkoły. Przepracowała ponad 10.000 godzin, by otoczenie zyskało pożądany wygląd.