..:: medyk-elblag ::..

Godło

GODŁO

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Rok dla Niepodległej

 

Galeria

 

Super User
Opublikowano: piątek, 15 grudzień 2017 09:56

 

ZAWÓD

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

 

OZNACZENIE I NAZWA KWALIFIKACJI

Technik usług kosmetycznych

514207

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Florysta

343203

R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

Technik masażysta

325402

Z.1 Świadczenie usług w zakresie masażu

MS.1 Świadczenie usług w zakresie masażu

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

541315

Z.3 Ochrona osób i mienia

MS.3 Ochrona osób i mienia

Opiekun medyczny

532102

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

MS.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Terapeuta zajęciowy

325907

Z.9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

MS.9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Opiekunka dziecięca

325905

Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Higienistka stomatologiczna

325102

Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

MS.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Asystentka stomatologiczna

325101

Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

MS.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Technik farmaceutyczny

321301

Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

MS.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Technik sterylizacji medycznej

321104

Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

MS.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Technik elektroradiolog

321103

Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

MS.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

 

Super User
Opublikowano: piątek, 15 grudzień 2017 09:07

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 – SESJA 1:

styczeń - luty 2018

DATA

KIERUNEK/ ILOŚĆ ZDAJĄCYCH

ZMIANA

SALA

11.01.2018

(czwartek)

TUK  (24) A.61

12.00-13.00

(dla 1 zdającej 12.00 -13.30 )

pisemny

s.305

11.01.2018

(czwartek)

TZ  (6) Z.09

ODz (16) Z.11

TF (1) Z.19

 

14.00-15.00

(dla 3 zdających 14.00 -14.30 )

pisemny

s.105

11.01.2018

(czwartek)

OM (10) Z.4

 

14.00 -15.00

pisemny

s.106

10.01.2018

(środa)

TUK  (28) A.61

13.00-15.00

(dla 1 zdającej 13.00 -15.30 )

praktyczny

s.305

10.01.2018

(środa)

TZ (5) Z.09

13.00-16.00

praktyczny

s.105

10.01.2018

(środa)

TZ (1) Z.09

13.00-16.00

KOMPUTER

(dla 1 zdającej 13.00 -16.30 )

praktyczny

s.104

10.02.2018

(sobota)

ODz (16)

Z.11 – 180 min.

09.00 – 3

15.00 – 3

s.203

11.02.2018

(niedziela)

ODz (16)

Z.11 – 180 min.

09.00 – 3

 

s.203

15.00 – 3

12.02.2018

(poniedziałek)

ODz (16)

Z.11 – 180 min.

09.00 – 3

15.00 – 1

s.203

13.02.2018

(wtorek)

OM (10)

Z.4 – 120 min.

 

08.00 - 4

12.00 - 3

16.00 - 3

s.203