..:: medyk-elblag ::..

Opublikowano: czwartek, 24 maj 2018 08:02
Super User

W dniu 18.05.2018r. w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu odbyły się pierwsze, innowacyjne w swojej formie Targi Szkolnictwa Zawodowego ,,Zawody z przyszłością”.

Do naszej szkoły zawitały placówki, których celem jest kształcenie zawodowe oraz promowanie tego typu kształcenia. Szkoły zawodowe, wyższe, instytucje publiczne wspierające zdobywanie kwalifikacji zawodowych na różnych szczeblach promowały swoje walory i prezentowały ofertę edukacyjną. Liczne pokazy i warsztaty były główną atrakcją targów, przybyli goście, młodzież elbląskich szkół, począwszy od podstawówki, po licea mogły zapoznać się z rodzajem usług i charakterem poszczególnych placówek.

Atutem targów, były między innymi krótkie prelekcje, prowadzone przez fachowców. Pani Danuta Oleksiak dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli przedstawiła perspektywę szkolnictwa zawodowego w naszym kraju, delegat Powiatowego Urzędu Pracy pani Katarzyna Piasecka nakreśliła politykę zatrudnienia w poszczególnych zawodach, a pani Joanna Żbikowska dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odniosła się do możliwości wsparcia osób poszukujących pracy.

Dodatkową atrakcją imprezy były losowane przez każdego uczestnika targów bonusy z niespodziankami lub nagrodami pocieszenia.

Z tego miejsca cała społeczność szkoły chce gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt, oraz szkołom i placówkom, które swoją obecnością uświetniły Targi Szkolnictwa Zawodowego.

 

Dziękujemy:

Powiślańskiej Szkole Wyższej w Kwidzynie

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu

Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

Zespołowi Szkół Technicznych w Elblągu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu i Centrum Kształcenia Praktycznego

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Elblągu

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  Nr 2 w Elblągu

Powiatowemu Urzędowi Pracy w Elblągu

Liceum Plastycznemu w Gronowie Górnym

Zespołowi Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu

Zespołowi Szkół Gospodarczych w Elblągu

Ochotniczemu Hufcowi Pracy w Elblągu

Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych

Elbląskiemu Stowarzyszeniu Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza- Lazarus

 

Napisali o nas portel.