..:: medyk-elblag ::..

Opublikowano: czwartek, 19 lipiec 2018 07:15
Super User

Opis kierunku

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest udzielanie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych polegających na pomocy osobom samotnym oraz przewlekle chorym w codziennych czynnościach domowych np. robienie zakupów, gotowanie, sprzątanie. Zajmuje się również pielęgnowaniem i dbaniem o higienę osobistą i zdrowie podopiecznych. Udziela w razie potrzeby pierwszej pomocy oraz mobilizuje do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań. Zakres obowiązków Opiekunki środowiskowej wymaga również podejmowania działań zmierzających do zwiększenia samodzielności życiowej u osób nad którymi powierza się jej opiekę. Musi być kreatywna, konsekwentna i posiadać umiejętność organizowania wsparcia ze strony środowiska społecznego osoby podopiecznej.

Charakter przyszłej pracy i zatrudnienia

Opiekunka środowiskowa znajdzie zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej na stanowisku opiekunki środowiskowej lub w instytucjach i wszystkich organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy i świadczeniem usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy w ich miejscu zamieszkania. Posiada również uprawnienia do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Dodatkowo słuchacz naszej szkoły poprzez uczestnictwo w zajęciach z języka obcego medycznego przygotowany jest do pracy za granicą.

Słuchacze szkoły w programie kształcenia obowiązkowo mają zajęcia z języka migowego, dzięki którym zdobywają umiejętności pracy z niesłyszącymi.

Absolwenci otrzymują:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego)