..:: medyk-elblag ::..

 

ZAWÓD

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

 

OZNACZENIE I NAZWA KWALIFIKACJI

Technik usług kosmetycznych

514207

A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

AU.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Florysta

343203

RL.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych

Technik masażysta

325402

Z.1 Świadczenie usług w zakresie masażu

MS.1 Świadczenie usług w zakresie masażu

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

541315

Z.3 Ochrona osób i mienia

MS.3 Ochrona osób i mienia

Opiekun medyczny

532102

Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

MS.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Terapeuta zajęciowy

325907

Z.9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

MS.9 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Opiekunka dziecięca

325905

Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

MS.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Higienistka stomatologiczna

325102

Z.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

MS.14 Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia

Asystentka stomatologiczna

325101

Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

MS.15 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

Technik farmaceutyczny

321301

Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

MS.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Technik sterylizacji medycznej

321104

Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Technik elektroradiolog

321103

Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

MS.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii