TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ
OSÓB I MIENIA

tofoim13

 

Czas trwania: 2 lata

System nauki: dzienny, wieczorowy

NAUKA BEZPŁATNA

  Na tym kierunku nauczysz się:

 • konwojowania i organizowanie ochrony wartości pieniężnych
 • zapewniania bezpieczeństwa na imprezach masowych
 • podstaw prawa karnego, cywilnego, administracyjnego
 • taktyk i technik kryminalistycznych
 • technik samoobrony i podstawowych sposobów obezwładniania
 • używania środków porządkowych i przymusu bezpośredniego stosowanych podczas ochrony mienia m.in. technik zakładania kajdanek, używania paralizatora elektrycznego.
 • zasad bezpiecznego obchodzenia się z bronią i amunicją- technik posługiwania się bronią
 • udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • masz możliwość ubiegania się o wydanie, przez właściwą Komendę Wojewódzką Policji, licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia
 • możesz założyć własną działalność taką jak agencja ochrony czy agencja, detektywistyczna, firma oferująca kursy samoobrony, szkoły sztuk walki
 • będziesz doskonale przygotowany do zdobycia uprawnienia do pracy z bronią palną
 • zdobędziesz certyfikaty renomowanych firm

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • koncesjonowanych agencjach ochrony osób i mienia
 • w agencjach detektywistycznych
 • w firmach windykacyjnych
 • w kancelariach komorniczych
 • w Straży Miejskiej, 
 • w Urzędach Celnych
 • w grupach interwencyjnych,
 • w firmach wartowników-konwojentów
 • w prywatnych firmach branżowych
 • w zakładach pracy w ramach wewnętrznej służby ochrony
 • w szkołach sztuk walki

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • dobra sprawność fizyczna
 • czujność, spostrzegawczość, umiejętność szybkiego reagowania
 • gotowość współdziałania w zespole
 • samodzielność, kreatywność

Jesteś tutaj: Strona startowa Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia