Psycholog i Doradca zawodowy

GODZINY PRACY

             Psycholog                   Doradca zawodowy

Marta Słoniecka-Piotrowska        Sylwia Zaborowska

Poniedziałek

8.30- 11.30

-

Wtorek

11.30-12.30

8.15-13.15

Środa

13.15-15.15

-

Czwartek

 -

-

Piątek

 -

13.00-15.00

Psycholog - Marta Słoniecka- Piotrowska – psycholog i terapeutka rodzinna.

Absolwentka Uniwersytetu w Gdańsku Wydziału Nauk Społecznych o specjalności psychologia wychowawczo-kliniczna dzieci i młodzieży. na dzieci i młodzieży.różnia, charakteryzuje. Od 2002r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Elblągu i prowadzi szkolenia, warsztaty, prelekcje dla rodziców, nauczycieli, pedagogów, dzieci i młodzieży na różnych poziomach kompetencji. Od 2010r. pracuje w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu. Bliski jest jej temat pomocy psychologicznej osobom dorosłym poszukującym dróg rozwoju osobistego, przeżywającym kryzys, a także rodzinom wymagającym wsparcia w adaptacji do sytuacji dla nich trudnych. Prywatnie entuzjastka salsy i biegania.

 

Psycholog realizuje następujące zadania:

1. Praca z uczniem

 • Rozpoznawanie trudności: emocjonalnych, dydaktycznych. Spotkania o charakterze terapeutycznym, cykliczna praca z uczniem (na wniosek ucznia).
 • Indywidualna praca z uczniem (rozwijająca umiejętności interpersonalne, korygująca, wspomagająca, relaksacyjna).
 • Zajęcia tematyczne, grupowe - profilaktyczne, wychowawcze, rozwijające umiejętności interpersonalne.
 • Indywidualne konsultacje z uczniami o charakterze psychoedukacyjnym, z elementami poradnictwa – w zależności od zgłaszanych potrzeb.
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych.
 • Udzielanie wsparcia zgłaszającym się uczniom w sytuacjach trudnych wychowawczo, kierowanie do specjalistów, systemowa praca nad problemem.

2. Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i doradcą zawodowym

 • Konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań z wychowawcami i doradcą zawodowym.
 • Rozpoznawanie trudności i pomoc w indywidualnych przypadkach.
 • Udział w realizacji programu profilaktycznego.

Doradca zawodowy- Sylwia Zaborowska

 

Pedagog, terapeuta zajęciowy, kosmetolog, doradca zawodowy. Jestem absolwentką Uniwersytety Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie – Wydziału Pedagogiki i Wychowania Artystycznego o kierunku – pedagogika społeczna. Od 2003r. jestem nauczycielem w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu na kierunku Terapia Zajęciowa. Zawsze była mi i jest bliska problematyka osób niepełnosprawnych. Od 2009r. prowadzę także zajęcia na kierunku Technik Usług Kosmetycznych. Cenię sobie przede wszystkim piękno wewnętrzne, ale wizerunek zewnętrzny nie jest mi obojętny. Lubię rozmawiać, wspierać ludzi, pomagać i doradzać w ważnych dla nich sprawach osobistych i zawodowych. Prywatnie lubię słuchać muzyki, tańczyć i spędzać czas z rodziną.

 Doradca zawodowy udziela informacji oraz służy swoją pomocą w zakresie:

 • planowania kariery zawodowej
 • planowania dalszej drogi edukacyjnej/rozwoju zawodowego (wybór: szkolenia/kursu/studiów/szkoły/kierunku kształcenia)
 • rozpoznania krajowego i europejskiego rynku pracy pod kątem posiadanych przez ucznia/słuchacza predyspozycji zawodowych
 • zapoznania z metodami aktywnego poszukiwania pracy
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej - autoprezentacja
 • sprecyzowania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów/słuchaczy
Jesteś tutaj: Strona startowa Psycholog i Doradca zawodowy