Specjalistyczne kursy i szkolenia

Uczniowie i słuchacze Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, dzięki otrzymanemu przez szkołę dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 na rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, od 01.09.2017 r. będą mieli szansę na dodatkowe podniesienie swoich kompetencji i umiejętności zawodowych. Zainteresowani uczniowie i słuchacze 7 kierunków będą uczestniczyć w specjalistycznych kursach i szkoleniach z zakresu:

  • kosmetologii,
  • ochrony radiologicznej pacjenta,
  • implantologii stomatologicznej,
  • masażu,
  • opieki paliatywnej nad dzieckiem,
  • projektowania małej architektury ogrodów.

Rekrutacja uczestników projektu rusza we wrześniu 2017 roku.

Oprócz zajęć szkoleniowych, każdy uczestnik projektu będzie miał możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności praktycznych w trakcie płatnego 150- godzinnego stażu w placówkach zdrowia i u prywatnych przedsiębiorców. Ponadto uczestnicy otrzymają wsparcie specjalistów w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych z psychologiem oraz konsultacji z doradcą zawodowym. Każdy uczestnik projektu otrzyma na własność odzież ochronną i wyprawkę (zgodnie z założeniami projektu).

Jesteś tutaj: Strona startowa Projekty EFS 2014-2020 Specjalistyczne kursy i szkolenia