OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA

opiekunka srodowiskowa13

 

Czas trwania nauki:  1 rok

 System nauki:  zaoczny

 NAUKA BEZPŁATNA

Na tym kierunku nauczysz się:

 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej w domu pacjenta
 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej
 • współpracy z placówkami opieki zdrowotnej i społecznej
 • współpracy z rodziną na rzecz efektywnej pracy z podopiecznym,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych
 • prowadzenia ćwiczeń rekreacyjnych dostosowanych do stanu zdrowia podopiecznego

Ponadto nauczysz się:

 • technologii informacyjnej pomocnej w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • podstaw prawa

Zyskasz dodatkowe korzyści:

 • zajęcia odbędziesz w profesjonalnie wyposażonych pracowniach 
 • praktyczna nauka zawodu odbywa się w przychodniach i placówkach

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:

 • przychodniach i zakładach opieki zdrowotnej
 • miejskich i wiejskich organizacjach pomocy społecznej
 • domach dla samotnych matek
 • środowiskowych domach samopomocy i domach pomocy społecznej
 • w ramach prywatnej praktyki (działalność gospodarcza) i kraju i za granicą

To idealny kierunek dla osób, które charakteryzuje:

 • bardzo dobra zdolność komunikacji
 • umiejętność organizacji i logistyki
 • umiejętność pracy w zespole
 • empatia i wrażliwość
Jesteś tutaj: Strona startowa Opiekunka Środowiskowa