ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 26.10.2016 R.

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 26.10.2016 r. na wykonanie audytu energetycznego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i kosztorysów inwestorskich oraz wykonanie studium wykonalności.

Uzasadnienie

Zamawiający informuje, że powodem unieważnienia postępowania jest brak stosownych uchwał przez Zarząd i Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

 

Unieważnienie pełna treść

 

Jesteś tutaj: Strona startowa Lista przetargów Unieważnienie zapytania ofertowego 26.10.2016