ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI WYŻSZEJ NIŻ 10 000 EURO, ALE NIE PRZEKRACZA 30 000 EURO

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe - III etapu - 4 pomieszczeń piwnicznych ( sanitarne, węzeł, gospodarczy i korytarz) w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót ( zał. 1)

Formularz ofertowy ( zał. 2 )

Wykaz robót budowlanych ( zał. 3)

 

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej przy ul. Saperów 14 E w Elblągu informuje, że wyłoniła Wykonawcę w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego, którego wartość jest wyższa niż 10 000 euro, ale nie przekracza 30 000 euro. Zamówienie jest w trybie III ( od 4 730 euro do 30 000 euro)

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe III etapu – 4 pomieszczeń piwnicznych (sanitarne, gospodarcze, węzeł, korytarz) w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Wyłoniono firmę: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „ASTRA” ul. Gen. Bema 32, 82-300 Elbląg.

Z Wykonawcą Szkoła podpisze umowę.

Jesteś tutaj: Strona startowa Lista przetargów Zapytanie ofertowe 22.08.2016