ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe polegające na wydzieleniu z korytarza w piwnicy pomieszczenia z przystosowaniem na pracownię florystyczną w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

 

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót ( zał. 1)

Formularz ofertowy ( zał. 2 )

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej informuje, że wyłoniła Wykonawcę w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego ( tryb III ), którego wartość jest od 4 730 euro do 30 000 euro.

Wyłoniono firmę: Usługi Budowlane Edmund Sokołowski ul. Polna 7a/3, 82-300 Elbląg.

Z Wykonawcą szkoła podpisze umowę.

Jesteś tutaj: Strona startowa Lista przetargów Zapytanie ofertowe 17.06.2015