ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w sali nr 9 oraz sali nr 3a w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Zapytanie ofertowe

Przedmiar robót ( zał. 1)

Przedmiar robót ( zał. 1a)

Formularz ofertowy ( zał. 2 )

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej przy ul. Saperów 14 E w Elblągu informuje, że wyłoniła Wykonawcę w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego, którego wartość jest niższa niż 1 200 euro. Zamówienie jest w trybie III ( od 4 730 euro do 30 000 euro)

Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w sali nr 9 oraz sali nr 3a w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Wyłoniono firmę: Usługi Budowlane Edmund Sokołowski ul. Polna 7a/3 , 82-300 Elbląg.

Z Wykonawcą Szkoła podpisze umowę.

Jesteś tutaj: Strona startowa Lista przetargów Zapytanie ofertowe 05.01.2015