ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest remont czterech pomieszczeń na I piętrze (gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, kadry) oraz czterech pomieszczeń piwnicznych w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu.

Zapytanie ofertowe

Opis i przedmiar robót ( zał. 1 i 1a

Formularz ofertowy ( zał 2 )

Wykaz robót ( zał 3 )

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej przy ul. Saperów 14 E w Elblągu informuje, że wyłoniła Wykonawcę w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego, którego wartość jest wyższa niż 20 000,00 PLN netto, ale nie przekracza 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest remont czterech pomieszczeń na I piętrze ( gabinet dyrektora, wicedyrektora, sekretariat, kadry) oraz czterech pomieszczeń piwnicznych w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

 Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „ASTRA” ul. Bema 32, 82-300 Elbląg

Z wykonawcą Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej podpisze umowę.

Jesteś tutaj: Strona startowa Lista przetargów Zapytanie ofertowe 24.06.2014