ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO.
przedmiot zamówienia: "Remont sali komputerowej nr 104 w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej".

 Formularz ofertowy ( zał 2 i 3. )      

Opis i przedmiar robót ( zał. 1 )  

Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej przy ul. Saperów 14 E w Elblągu, informuje, że wyłoniła WYKONAWCĘ w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia publicznego, którego wartość jest wyższa niż 30 000 zł, ale nie przekracza 14 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest remont sali komputerowej nr 104 w Szkole Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane „ASTRA” z siedzibą przy ul. Gen. Bema 32 w Elblągu.

Z Wykonawcą Szkoła Policealna im. Jadwigi Romanowskiej podpisze umowę.

Jesteś tutaj: Strona startowa Lista przetargów Zapytanie ofertowe